محصولات

خدمات ما

پروژه ها

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 1397/05/13

شماره قرارداد: ق ت 29/97

محل اجرا: نیروگاه دماوند

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 97/05/13

شماره قرارداد: ق ت 30/97

محل اجرا: نیروگاه دماوند

 

صفحه‌ها

تکسانیرو روی نقشه

ارتباط با ما