25 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک واحدهای بخار

25 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک واحدهای بخار SPARE  PART  FOR CONDENSATE  EXTRACTION  PUMP   نیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا:4 ماه
تاریخ قراداد: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
شماره قرارداد: م ت 17/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند