این شرکت تامین کننده قطعات نیروگاههای ذیل میباشد:

این شرکت تامین کننده قطعات نیروگاههای ذیل میباشد:
 •     شرکت مدیریت تولید برق دماوند  
 •     شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
 •     شرکت مدیریت تولید برق کردستان
 •     شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی
 •     شرکت مدیریت تولید برق کرمان
 •     شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
 •     شرکت مپنا
 •     شرکت مدیریت تولید برق گیلان
 •     شرکت مدیریت تولید برق نکا
 •     شرکت مدیریت تولید برق یزد
 •     شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه گازی خراسان
 •     نیروگاه خیام
 •     نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
 •     نیروگاه  سیکل ترکیبی خرمشهر
 •     نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون
 •     نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
 •     نیروگاه سیکل ترکیبی خوی
 •     نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
 •     نیروگاه گازی زاگرس
 •     شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس
 •     شرکت انتقال گاز ایران
 •     شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
 •     شرکت ملی صنایع مس ایران
 •     شرکت سنگ آهن گل گهر
 •     شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری
 •     شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 •     شرکت آلومینیوم المهدی
 •     شرکت آلومینیوم ایران
 •     شرکت کنترل قدرت پارس
 •     شرکت مدیریت تولید برق زنجان
 •     شرکت مدیریت تولید برق چابهار
 •     شرکت مدیریت تولید برق اردبیل
 •     شرکت راه اندازی و بهره برداری نفت (اویکو)
 •     شرکت پایش صنعت
 •     شرکت راد نیرو
 •     شرکت مهنیرو
 •     شرکت نفت فلات قاره
 •     پتروشیمی اراک
 •     شرکت مپنا توسعه یک
 •     شرکت مپنا توسعه دو
 •     شرکت مکو
 •     شرکت توگا
 •     شرکت بهره برداری تعمیراتی صبا
 •     شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
 •     شرکت تعمیرات نیروی اصفهان
 •    شرکت مدیریت تولید برق قم