عملکرد های شرکت در سالهای گذشته

عملکرد های شرکت در سالهای گذشته
1.    این شرکت به عنوان نماینده انحصاری شرکتFLOWSERVE(ARGUS)  سازنده بال ولوها و اکچوئیتورهای ARGUS درایران می باشد. این شرکت به عنوان نماینده انحصاری فروش و خدمات پس ازفروش شرکت نامبرده می باشد.
2.    این شرکت به عنوان نماینده انحصاری شرکت TORISHIMA  سازنده  انواع پمپ های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی درایران می باشد.
3.    این شرکت به عنوان نماینده انحصاری شرکت GENERAL TURBINE SOLUTION سازنده انواع قطعات توریبن های گاز و بخار فعال میباشد.
4.    این شرکت به عنوان نماینده انحصاری BRAUN سازنده سنسورهای سرعت توربین و دستگاههای دوار می باشد .
5.    شناسائی – طراحی (مهندسی معکوس ) ساخت قطعات در داخل و یا خارج از کشور با کیفیت برابر با سازنده اصلی با نظارت کامل مشتری .
6.    تهیه کلیه لوازم OVER HALL: این شرکت به عنوان اولین شرکت خصوصی موفق به تهیه کلیه لوازم OVER HALL واحدهای نیروگاه کرمان که کلیه لوازم از شرکت SIEMENS آلمان تهیه گردید.
7.    تهیه کلیه لوازم مکانیک, الکترونیک, ابزار دقیق مربوط به واحدهای : V94.2, SIEMENS, ANSALDO, GE (F5, F9), NUOVO PIGNONE, SGT
8.    تهیه کلیه لوازم وقطعات مربوط به مسیر داغ:
  •  قطعات مسیرداغ ازقبیل انواع SEAL , انواع پیچها ,انواع واشرها وGasketها
  •  تهیه اجرهای محفظه احتراق ونگهدارنده وپیچهای مربوط به نگهدارنده ها
  •  بازسازی کلیه پره ها درصورت نیاز
  •  تهیه وساختDamping Ringها همزمان با اورهال
  •   تهیه کلیه قطعات مکانیکی مربوط به مسیر داغ
9.    تأمین پره های ثابت و متحرک واحدهای V94.2 و همچنین بازسازی و تعمیر پره ها درشرکتهای تحت لیسانس ANSALDO درکشورایتالیا ازجمله فعالیتهای این شرکت  می باشد.
10.    تهیه کلیه ولوهای مسیرهای بخار و سوخت  BUTTERFLY VALVE, GATE VALVE, BALL VALVE …  
11.    تهیه کلیه یاتاقانهای توربین و ژنراتور توربینهای بخار و گاز
12.    تهیه کلیه قطعات مکانیکی ازقبیل کلیه پمپها ,ولوها, اکچوئیتورها و.... کلیه قطعات پمپهای هیدرولیک تهیه قطعاتControl Valveهاو....                                                     
13.    تهیه کلیه فیلترهای هوا, هیدرولیک, سوخت, گاز و....
14.    تهیه کلیه ابزار دقیق از قبیل ترموکوپلها,کلیه سوئیچها و....
15.    تهیه کلیه کارتهای الکتریکی SIEMENS وسیستمهای PLC
16.    تهیه کلیه لوازم وقطعات مربوط به پست و تصفیه خانه و.....
17.    تهیه الکترو موتورها و گیر بکسهای مورد نیاز
18.     این شرکت پس از کسب گواهینامه تعمیرات بال ولوهای شرکت ARGUS ازشرکت  مذکور در حال حاضر تهیه لوازم وتعمیر کلیه بال ولوهای ساخت شرکت فوق را انجام می دهد . تعمیر بال ولوهای 5 راهه و2 راهه شرکت مدیریت تولید برق دماوند از جمله فعالیتهای این شرکت در این زمینه می باشد.