طراحي و توليد

طراحي و توليد

اعمال تحريم هاي يك جانبه و غير قانوني همواره يكي از ابزارهاي نظام سلطه براي وارد آوردن فشار به ايران بوده است. اندكي پس از پيروزي انقلاب اسلامي, آمريكا قانون تحريم ايران را به اجرا گذاشت و در طول سالهاي گذشته نيز همواره بر حجم اين تحريم ها افزوده شد. در مقابل اتخاذ چنين رويكردي مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح فرمودند و از آن بعنوان روشي مهم در تغيير مسير حركت اقتصاد كشور ياد كردند. روشي كه در برابر هجمه هاي غرب همانند سدي محكم كارامد باشد. اقتصاد مقاومتي مفهومي علمي براي جهش كشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامي و فرهنگي و علمي و عملي و تكنولوژيك است. در اقتصاد مقاومتي براي برداشتن گام هاي بلند در راستاي پيشرفت كشور در حين مقاومت توجه به كيفيت و قيمت و تنوع توليدات داخل اصلاح مديريت اجرايي و عملياتي با نگرش رسيدن به خودكفايي و اتخاذ تدابيري لازم براي خود اتكايي در برخي زمينه ها لازم است. با توجه به اينكه از صنعت برق در تمامي جوامع به عنوان صنعت مادر ياد ميشود پس ساخت تجهيزات نيروگاهي و همچنين خطوط توزيع و انتقال برق از مهمترين مسائل در صنعت كشور ميباشد. از آنجا كه در ساليان گذشته تمامي تجهيزات نيروگاهي از كشورهاي خارجي تامين ميگرديد, با افزايش تحريم هاي ظالمانه آمريكا عملاً واردات اين قطعات مشكل و همچنين از نظر قيمتي افزايش چشم گيري داشت. شركت تكسا نيروي كرمان نيز به مانند بسياري از شركت هاي ديگر اين وظيفه را بر عهده خود ديد كه همراستا با ساير صنايع در جهت كمك به خودكفايي كشور گام نهاده و وظيفه خود را در جهت خدمت به انقلاب اسلامي  و مردم به ملكه ظهور رساند .
از آنجا كه شركت تكسا نيروي كرمان بعنوان نماينده رسمي  كار واردات ولوها و اكچويتورهاي نيروگاهي را به عهده داشت در مرحله اول با اعزام كارشناسان دفتر مهندسي و تحقيقات و همچنين كارشناسان قسمت تعميرات خود، بعد از تاييد آنشركت نمايندگي تعمير اين ولوها را در منطقه خاورميانه اخذ نمود. همزمان با انجام مراحل تعميراتي كه بر روي ولوهاي سوخت رسان نيروگاهي و همچنين محرك هاي آن انجام ميشد, دفتر مهندسي و تحقيقات شركت شروع به شناسايي پيمانكاران و همچنين سازندگان داخلي كه قادر به همكاري در ساخت قطعات داخلي اين ولوها ميباشند نمود و ضمن بررسي سوابق و رزومه آنها نمونه قطعات توليدي از آنشركت ها را تحويل و جهت تست هاي لازم به آزمايشگاههاي معتبر ارسال نمود كه نمونه اين مورد در تصوير زير ديده ميشود.
  با توجه به حساسيت بسيار بالاي موضوع, ساخت داخل ولوها به صورت گام به گام مراحل اجرايي را پشت سر نهاد و در مراحل اوليه فقط تعداد محدودي از پيچهاي بكار رفته توسط توليد كننده داخلي ساخته شد و بعد از انجام آزمايش و تاييد آزمايشگاه كنترل كيفيت از نظر مواد تشكيل دهنده  اين نمونه پيچ در يكي از ولوهاي تعمير شده  استفاده گرديد و بعد از انجام تست هاي فشار بر روي ولو و همچنين اعمال نيرو بر روي آن تاييديه نهايي براي استفاده اين قطعه صادر گرديد. همانطور كه قبلا نيز گفته شد ولوهاي سوخت رسان نيروگاهي بايستي داراي ضريب عملكرد و ايمني بالايي باشند پس لازمه اين موضوع پرهيز از تعجيل در كار ميباشد و بايستي تمام مراحل ساخت گام به گام و با دقت بسيار بالا انجام شود . براي نيل به هدف بالا عليرغم گراني تجهيزات بنا به تشخيص واحد فني مهندسي و همچنين دستور مدير عامل شركت كار راه اندازي آزمايشگاه كنترل كيفيت در دستور كار قرار گرفت كه علاوه بر ارسال بعضي از قطعات به آزمايشگاههاي معتبر قطعات آببند و همچنين محل نشيمنگاه آببند ها  از نظر كيفيت, اندازه و استحكام درآزمايشگاه كنترل كيفيت شركت تكسا نيروي کرمان نيز مورد بررسي قرار گيرند.