مهندسی معکوس

مهندسی معکوس
  باتوجه به وجود تحریمهای تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و عدم تأمین قطعات از سوی شرکت های خارجی برای شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت تکسا نیروی کرمان با همکاری کادر فنی مهندسی اقدام به طراحی قطعات در سایت نیروگاه با روش مهندسی معکوس و ساخت قطعات مورد نیاز نیروگاه گیلان نمود؛ که با قیمت بسیار کمتر و کیفیت برابر با شرکت اصلی در کشور ایتالیا ساخته شد. کلیه قطعات همراه با گارانتی سازنده بود و رضایت شرکت فوق نشانه کیفیت بالای کالای ارائه شده میباشد.