کارخانه کرمان

کارخانه کرمان
کرمان - جاده کرمان باغین شهرک صنعتی شماره دو
خیابان نسیم  - روبروی بهساز نسج
شماره تماس: 09377715947