دستگاه تستر اکچوئیتور آرگوس

دستگاه تستر اکچوئیتور آرگوس

Argus Actuator Tester
Argus Flow Valve Tester
Model: AFV1

کاربرد:
این دستگاه برای آزمایش شیرهای کنترل جریان  Flow Control Valve (Ball Valve) مدل های مختلفی از شرکت آرگوس بکار گرفته می شود.
شیرهای کنترل جریان به طور گسترده جهت تنظیم جریان گاز، بخار و مایعات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. شیرهای کنترل جریان آرگوس یکی از پرکارترین شیرها در صنایع مختلف داخلی می باشند و به طور گسترده در نیروگاهها ، صنایع پتروشیمی ، نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند.
سرویس های دوره ای این شیرها دو محور مکانیکی و الکتریکی را در بر می گیرند.
دستگاه تستر فوق جهت اطمینان از عملکرد الکتریکی این نوع شیرها مورد استفاده قرار می گیرد و موارد زیر را مورد آزمایش قرار می دهد:
-     زمان بسته شدن شیر با دقت 0.1 ثانیه
-    زمان باز شدن شیر با دقت 0.1 ثانیه
-    جریان مصرفی شیر با دقت 0.1 آمپر
-    تفاوت زمان عملگر فیدبک و مستقیم با دقت 0.01 ثانیه
-    اعمال ولتاژ مستقیم DC جهت تسریع در تست Breaker
-    حفاظت Overvoltage  و Over-Time  
این دستگاه می تواند در صنایعی که خود مستقیماً مایل به آزمایش شیرهای کنترل جریان آرگوس هستند مورد استفاده قرار می گیرد.
امکان طراحی ویژه ( CUSTOM DESIGN) برای این مراکز نیز وجود دارد.
این دستگاه دارای دو سال ضمانت می باشد.