سنسور ویبره جریانی

سنسور ویبره جریانی

 

سنسورهای ویبره به طور گسترده در صنایع مختلف جهت سنجش و آنالیز ارتعاشات  دستگاه های مختلف  نظیر موتورها، ژنراتورها، سازه ها و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سنسور ها به دو دسته کلی خروجی آنالوگ و خروجی دیجیتال تقسیم بندی می شوند. سنسورهای خروجی دیجیتال عمدتاً در موارد خاص و در سیستمهای با طراحی جدید مورد استفاده قرار می گیرند در حالیکه سنسور های خروجی آنالوگ به وفور در صنایع مختلف نصب می باشند و به طور گسترده جهت پایش وضعیت سیستم های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 سنسور های آنالوگ به دو دسته ولتاژی (ICP) و جریانی تقسیم بندی می شوند. در حالی که سنسورهای ولتاژی کمیت شتاب (سرعت) را به صورت یک سیگنال ولتاژ ارائه می‌دهند، در سنسور های جریانی خروجی به صورت یک جریان 20-4 میلی آمپر استاندارد صنعتی تولید می شود. 
سنسور های ویبره موجود نصب شده در صنعت از تکنولوژی پیزو الکتریک برای سنجش ارتعاش استفاده می نمایند در حالیکه در طراحی جدید از المان (Micro-Electro Mechanical System)  MEMS استفاده می شود.   اخیرا تکنولوژی  MEMS  تا حد زیادی پیشرفت کرده و توانسته کمیت شتاب را با پارامترهایی مشابه سنسورهای پیزو الکتریک و در ابعادی بسیار کوچکتر در اختیار قرار دهد. هم اکنون بسیاری از شرکتهای سازنده سنسورهای ویبره صنعتی خارج از کشور از تکنولوژی جدید MEMS استفاده می نمایند. 
در طراحی موجود از المان شتاب سنج MEMS با مشخصات مشابه سنسور پیزوالکتریک که توسط شرکت های سازنده قطعات نیمه هادی معتبر خارجی تولید میشود به عنوان المان اصلی سنجش شتاب استفاده می شود.
این المان دارای حساسیت، محدوده دمایی، خطی بودن و سایر پارامترهای استاندارد می باشد که توسط شرکت تولید کننده آن مورد تایید می باشد. خروجی این سنسور به طور مستقیم قابل استفاده نبوده و باید یک مدار الکترونیکی مناسب با ابعاد کم و مصرف پایین طراحی شده و خروجی سنسور را در باند فرکانسی مناسب با حساسیت لازم به صورت یک جریان (current loop)  در محدوده کاری20-4 میلی آمپر مورد نظر در اختیار قرار ‌دهد.

 

 

مشخصات فنی: