اکچوئیتور

اکچوئیتور

تعمير بيش از 100 اکچوئیتور از نيروگاههای مختلف و رضايت مشتريان نشانه کيفيت بالای واحد تعميرات اين شرکت می باشد.تعمير و راه اندازی ولو های نيروگاهی شامل گاز و گازوئيل متعلق به نيروگاههای دماوند، کازرون، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا(خرمشهر و علی آباد)، فارس، اردبيل (سبلان)، کرمان و شرکت مپنا (پرند) از فعاليتهای اين شرکت در بخش تعمیرات می باشد.