دستگاه تست ولو

دستگاه تست ولو

ساخت داخل دستگاه تست ولوهاي شرکت آرگوس با دقت بسيار بالا در شرکت تکسا نيروي کرمان انجام شد لازم به ذکر است که اين دستگاه نمونه خارجي نداشته و از دو واحد تست با نيتروژن و آب تشکيل شده است و ويژگي اين دستگاه استفاده از يک يونيت کمکي براي اندازه گيري بسيار دقيق نشتي بوده و با اتصال به پرينتر امکان گزارش گيري از نتيجه تست فراهم شده است. ما مفتخريم که اين دستگاه را با امکانات داخل بومي سازي نموده و تمام بردهاي الکترونيکي داخل دستگاه نيز در محل شرکت تکسا نيروي کرمان طراحي، مونتاژ و راه اندازي شده اند. قسمت مکانيک دستگاه نيز توسط کارشناسان اين شرکت طراحي و بعد از تهيه لوازم از بازار داخلي کار مونتاژ و تست دستگاه با موفقيت و طبق استاندارد تعريف شده براي اين ولو هاي خاص به انجام رسيد.
نشان دهنده هاي نصب شده بر روي دستگاه و همچنين يونيت هاي جانبي اين امکان را براي کاربر ايجاد مي کند که علاوه بر اندازه گيري که توسط دستگاه انجام مي شود در صورت نياز بوسيله کاربر اندازه گيري ها به صورت چشمي مورد بررسي قرار گيرند. اميدواريم که با ساخت اين دستگاه و همچنين ساير لوازم براي ساخت و تست شيرهاي نيروگاهي گامي محکم در جهت خود کفايي کشور برداريم.