فلیم اسکنر

فلیم اسکنر

دستگاه شعله بین برای تشخیص روشن یا خاموش بودن شعله در واحد های نیروگاهی، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه ها و صنایعی که به هر نحوی با مشعل های صنعتی مرتبط هستند کاربرد دارد.
وجود مشعل در محفظه های احتراق باید همواره به طور دقیق مونیتور شود و در صورت خاموش شدن آن مسیر سوخت بلافاصله قطع گردد تا مانع خطرات احتمالی شود. علاوه بر این کیفیت شعله نیز میتواند جهت افزایش کارایی سیستم توسط دستگاه های شعله بین پیشرفته مورد ارزیابی قرار گیرد.

خصوصیات شعله با سوخت گازوئیل با خصوصیات شعله با سوخت گاز متفاوت می باشد. ولی در هر دو نوع سوخت یا هر سوخت دیگری سه ناحیه نور مرئی، نور مادون قرمز و نور فرابنفش تولید می شود و سنجش هر کدام از آنها به طور مناسب می تواند وجود شعله و کیفیت آن را نمایان کند. نور مادون قرمز بیشتر در مورد مشعل های گازوئیل سوز کاربرد دارد در حالیکه نور فرا بنفش در مشعل های گاز سوز مشهودتر است و به ویژه در مورد مشعل های چندگانه(Multi-Burners) کاربرد دارد.
اگر چه نور تشعشعی یک مشعل ممکن است به نظر ثابت برسد اما این نور کاملاً ماهیت متغییر دارد و اصطلاحاً دارای flicker  می باشد. این flicker عمدتاً در محدوده 10-50 Hz وجود دارد و از این خصوصیت در حذف نور ثابت محیطی در شعله بین ها استفاده می شود.
با توجه به سنسور حساس به کار گرفته شده در شعله بین های مدل FS2X   تکسا این شعله بین ها قادر به رویت شعله های بسیار ضعیف در طیف نوری گسترده ای را دارا می باشند. تنظیم حساسیت این شعله بین از بیرون و با تنظیم مستقیم سنسور امکان پذیر بوده و می تواند در صنایع مختلف کاربرد داشته باشد.

 

مشخصات فنی: