FS 208

FS 208

این مدل ارتقا یافته مدل FS204 می باشد که با اضافه کردن یک سنسور UV اختصاصی به یک شعله بین خاص جهت مونیتور کردن دقیق تر انواع شعله ها تبدیل شده است. با توجه به اینکه طیف نور تولیدی شعله های ناشی از سوخت گاز به سمت UV میل می نماید این شعله بین می تواند حساسیت بیشتری در این باند نوری نسبت به شعله بین های مدل FS 204 ایجاد نماید.
خروجی این دستگاه جهت منطبق بودن با بسیاری از صنایع موجود کماکان به صورت استاندارد جریانی 4-20 mA بوده و قابلیت فرمان رله از داخل را نیز دارا می باشد. تنظیم حساسیت هرکدام از سنسورها به طور جداگانه انجام می پذیرد و می تواند با توجه به کاربرد مورد نظر تنظیم گردد.