خریدقطعات یدکی جانبی، تعمیر وتست اکچویتور بال والو چمبر

خرید قطعات یدکی جانبی، تعمیر وتست اکچویتور بال والو چمبر
مدت زمان اجرا: 2ماه
تاریخ قراداد: 1398/07/17
شماره قرارداد: 103/خ ب/98
محل اجرا: نیروگاه خرمشهر