لوازم یدکی مورد نیاز ولوهای بخش توربین و موتورایز ولوهای بویلر واحد های بخار مدل E- Type نیروگاه دماوند

لوازم یدکی مورد نیاز ولوهای بخش توربین و موتورایز ولوهای بویلر واحد های بخار مدل E- Type  نیروگاه دماوند
 
مدت زمان اجرا: 11 ماه
تاریخ قراداد: 1397/07/12
شماره قرارداد: 62 ق 96
محل اجرا: نیروگاه دماوند