خرید 24 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد بخار نیروگاه دماوند

خرید 24 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق واحد بخارنیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1398
شماره قرارداد: 12/98
محل اجرا: نیروگاه دماوند