خرید 19آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک واحد بخار

خرید 19آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک واحد بخار SPARE PART FOR HRSO FOR AUTOMATIC RECIRCULATION VALVE
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1399/07/06
شماره قرارداد:ق ت 34/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند