خرید لوازم یدکی مربوط به قرداد 27/99 نیروگاه دماوند

خرید لوازم یدکی مربوط به قرداد 27/99 نیروگاه دماوند

مدت زمان اجرا: 6 ماه
تاریخ قراداد: 1399/07/14
شماره قرارداد:27/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند