تست بال ولو سوخت گاز و گازوئیل و خرید قطعات یدکی و جانبی ولو نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

تست بال ولو سوخت گاز و گازوئیل و خرید قطعات یدکی و جانبی ولو
مدت زمان اجرا: 3 ماه
تاریخ قراداد: 1397/12/04
شماره قرارداد: 187/ خ ب /97
محل اجرا: نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر