خرید یک آیتم لوازم یدکی ابزار دقیق واحد گازی نیروگاه دماوند

خرید یک آیتم لوازم یدکی ابزار دقیق واحد گازی نیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1400/11/14
شماره قرارداد:40/98
محل اجرا: نیروگاه دماوند