4آیتم لوازم یدکی واحد بخار

4آیتم لوازم یدکی واحد بخار MECHANICAL SPARE PART FOR STEAM TURBINE FILTERنیروگاه دماوند
مدت زمان اجرا: 4 ماه
تاریخ قراداد: 1399/07/14
شماره قرارداد: 39/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند