بال ولو اصلی سوخت گاز

 بال ولو اصلی سوخت گاز

 بال ولو اصلی سوخت گاز

(TWO WAY BALL VALVE TXS 76FK) PN:40 & DN:100

اين نوع بال ولوها در چهار تيپ مختلف در صنعت برق کشور مورد استفاده قرار می گیرند که بر اساس سال ساخت در تيپ های FK76M,FK76,FKK76  و FKK 76M در نيروگاههای کشور بهره برداری می شوند.

کاتالوگ: