13آیتم لوازم یدکی بخش مکانیکال واحد بخار نیروگاه دماوند

13آیتم لوازم یدکی بخش مکانیکال واحد بخار
 
Mechanical Spare Part of Hrsg for Diveter Dumper
مدت زمان اجرا:18ماه
تاریخ قراداد: 1399
شماره قرارداد:16/99
محل اجرا: نیروگاه دماوند