ارتباط با تکسا

لینک های مرتبط با تکسا

برق نیوز

خبرگزاری مهر

صنعت برق ایران

نمایشگاه بین المللی برق ایران

انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران

 

تازه ها ی تکسا

ساخت دستگاه تستر ولو های آرگوس
کاربرد:
این دستگاه برای آزمایش شیرهای کنترل جریان  Flow Control Valve (Ball Valve) مدل های  مختلف شرکت آرگوس بکار گرفته می شود.