فعالیت ها و اقدامات

 فعالیت ها و اقدامات
  • تأمین پکیج های اورهال نیروگاهی
  •  ارائه مشاوره در زمینه تأمین قطعات و نحوه تعمیرات
  • تأمین قطعات مکانیک، ابزار دقیق و الکتریک واحد های گازی 
  • تولید، تعمیر و خدمات پس از فروش شعله بین های نیروگاهی
  • تولید، تعمیر و خدمات پس از فروش شیرآلات صنعتی مورد نیاز نیروگاهها
  • تأمین کلیه قطعات مکانیک، ابزار دقیق، الکتریک، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • شناسایی، طراحی(مهندسی معکوس) ساخت قطعات در داخل و یا خارج از کشور با کیفیت برابر  با سازنده اصلی با نظارت کامل مشتری