طراحی ساخت و تست

 

شرکت تکسا نیروی کرمان بیش از نیمی از فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت قرارداده است. کسب عنوان دانش بنیان افتخاری بود که در سال 1402 نصیب این شرکت شده است. تمامی محصولات تولیدی زیر نظر کارشناسان و متخصصان حوزه مربوط به خود بوده و باعث افتخار است که تمامی مراحل کار من جمله بررسی، طراحی، تهیه نقشه ها و تمامی مراحل تست و ساخت در داخل کشور انجام شده است.