انواع بال ولو

انواع بال ولو

1. بال ولو سوخت مايع (MULTI WAY BALL VALVE MW76) بال ولوهاي سوخت مايع با توجه به فشار کاري و همچنين حساسيت بسيار بالا از نظر نحوه عملکرد وايمني از اهميت بالايي برخوردار هستند به نحوي که در سالهاي اخير با توجه به گزارش هاي ارسالي از سراسر دنيا به شرکت آرگوس و بررسي حوادث و اشکالات مختلف استفاده از ولوهاي ساخت آن شرکت مربوط به سال هاي قبل از   2005 ممنوع شده است.  سيل کيت هاي بال ولو ها در قالب اکسترنال و اينترنال تعريف شده است طبق دستورالعمل سازنده بلافاصله بعد از ورود ولو به کارگاه اين شرکت و انجام مراحل ثبت و تشريفات ورودي, ولو مورد نظر تحويل بخش فني و مهندسي شده و عمليات دمونتاژ انجام مي شود سپس طبق چک ليست هاي ارائه شده ولو از نظر ظاهري بازرسي و بعد از انجام تميزکاري، اندازه گيري قطعات به صورت کامل انجام و در چک ليست ها وارد مي شود. در صورت عدم وجود مغايرت ولو آماده مونتاژ  ميگردد. در اين مرحله طبق مدل ولو, سيل کيت مورد نظر تحويل و عمليات مونتاژ با دقت فراوان انجام مي شود.

2. بال ولو اصلي سوخت گاز  (TWO WAY BALL VALVE) اين نوع بال ولوها در چهار تيپ مختلف در صنعت برق کشور مورد استفاده قرار مي گيرند که بر اساس سال ساخت در تيپ هاي FK 76M-FK76  FKK76  و FKK 76M در نيروگاههاي کشور بهره برداري مي شوند.  با توجه به مدل ولو از طرف شرکت آرگوس دستورالعمل هايي براي ولوهاي قديمي تر معمولاً بين سالهاي 2000 تا 2005 صادر مي گردد که طبق اين دستورالعمل ها در زمان تعميرات، بعضي از قطعات داخلي ولو جهت ارتقاء و همچنين ايمني تعويض مي شوند. قطعات تعويضي براي آن سيل کيت بوده و با توجه به مدل ولو حائز اهميت مي باشد و در صورت تعويض اين قطعات مي توان با اطمينان گفت که يک ولو تقريباً ارتقاء يافته در مسير سوخت گاز در اختيار نيروگاه قرار مي گيرد ضمناً يادآور مي شود که اين قطعات با توجه به تعهدات شرکت بدون هيچ گونه هزينه اضافه تعويض شده و صرفاً جهت افزايش اطمينان از عملکرد و ايمني، تعويض مي گردند.
3. بال ولو مسير پايلوت سوخت گاز   (TWO WAY BALL VALVE FK79) اين نوع بال ولو هم در سه تيپ مختلف با کد  FK79  شناخته مي شوند که لوازم يدکي براي هر سه نوع ولو در انبار کارگاه شرکت موجود مي باشد. سيل کيت مصرفي براي اين نوع ولو در قالب اکسترنال و اينترنال توليد مي شود به مانند تمامي ولوها که در قسمت قبل گفته شد تمامي مراحل از ورود ولو به کارگاه از دمونتاژ، تميزکاري و اندازه گيري و در نهايت مونتاژ، تست ولو و صدور گواهينامه معتبر تست، براي اين ولو نيز انجام مي شود.