ارتقاء ولـو هاي نيروگاهي

ارتقاء ولـو هاي نيروگاهي

فرايند توليد و تعمير شيرهاي مسير سوخت قسمت فوقاني محفظه هاي احتراق واحد هاي V94.2 با توجه به محل قرار گيري بسيار با دقت و حساسيت و طبق دستور العمل هاي خاص و سختگيرانه انجام مي شود. کوچکترين بي توجهي در زمان ساخت و يا فرايند تعميرات اساسي اين شيرها ممکن است باعث بروز حادثه گردد.
با توجه به گزارش هاي ارسالي و همچنين بررسي هاي ميداني، شرکت Argus استفاده از شيرهاي گازوئيل پنج راهي زير سال 2005 را به دلايل ايمني و مشکلات ساختاري ممنوع اعلام کرد. از آنجا که تعداد زيادي از اين شيرها در نيروگاه هاي مختلف و در سالهاي گذشته نصب شده و گاهاً در حال بهره برداري مي باشند و عملا خارج کردن اين شيرها بار مالي زيادي بر دوش نيروگاه ها وارد ميکند، شرکت تکسا نيروي کرمان از حدود دو سال و نيم پيش کار تحقيقاتي در مورد بازگرداندن اين شيرها به چرخه نيروگاهي را آغاز نمود در مراحل اوليه يکي از اين شيرها به صورت کامل دِمونتاژ و تمامي ابعاد قطعات و جانمايي آنها مورد بررسي کامل و دقيق قرار گرفت. در مرحله دوم تغييرات لازم بر روي بعضي از قطعات انجام پذيرفت که اين مسئله باعث ميشد که ضريب آببندي شيرها به صورت قابل ملاحظه اي افزايش يابد. در اين مرحله شير جهت بررسي وضعيت تغييرات اعمالي به صورت موقت مونتاژ گرديد و تمامي قطعات از نظر آب بندي نسبت به يکديگر چک شدند. با توجه به موفقيت آميز بودن اين مرحله تمامي قطعات مجدداً دِمونتاژ و بعد از عمليات تميز کاري نهايي شير مونتاژ و مراحل تست که شامل تست هاي نشتي، اندازه گيري جريان در زمان حرکت و ... با دقت زياد و صرف زمان نزديک به 90روز انجام شد.

 

 ارتقاء شيرهاي پنج راهي گازوئيل
(Multi Way Ball Valve)

 در حال حاضر ميتوان با اطمينان اعلام نمود که اين شرکت مفتخر است براي اولين بار در دنيا موفق شده است شيرهاي گازوئيل 5 راهه قديمي را ارتقاء دهد و به چرخه توليد برگرداند و با انجام تست هاي لازم و بسيار کامل آنچنان به اين فرايند اطمينان دارد که شيرها را بعد از انجام عمليات ارتقاء و تعمير به مدت يکسال گارانتي مي نمايد.

 تمامي سازندگان معتبر در سرتاسر دنيا به همراه قطعات خود دستورالعمل هايي جهت بهره برداري، تعميرات و نگهداري ارسال  مي کنند. معمولاً رعايت اين دستورالعمل ها باعث مي شود که عمر قطعه بسيار طولاني شود و از بروز حادثه و خروج هاي اضطراري جلوگيري و يا تعداد آنها را به حداقل برساند. اين دستورالعمل ها شامل مدت زمان و نوع بهره برداري، نوع و زمان تعميرات و ....... مي باشد.
علاوه بر آن معمولاً اين شرکت ها با توجه به اشکالات ديده شده در بهره برداري و همچنين گزارش هاي دريافتي از نوع خرابي ها از سمت نمايندگي ها تغييراتي را جهت ارتقاء در قطعات و ايمني آنها ايجاد مي کنند و بلافاصله گزارشي از اين تغييرات به اطلاع نمايندگي ها رسيده تا در زمان تعميرات اين تغييرات هر چند جزئي بر روي تجهيزات اعمال شود. شرکت تکسا نيرو با اتکا به اين مسئله و تعمير 100 عدد ولو تا کنون مواردي را به اطلاع شرکت سازنده رسانده و ماحصل اين موضوع تغييرات هرچند جزئي در فرآيند شده است.