طراحی و تولید سیستم های ابزار دقیق نیروگاهی

دستگاه شعله بين براي تشخيص روشن يا خاموش بودن شعله در واحد هاي نيروگاهي، صنايع پتروشيمي، پالايشگاه ها و صنايعي که به هر نحوي با مشعل هاي صنعتي مرتبط هستند کاربرد دارد.
وجود مشعل در محفظه هاي احتراق بايد همواره به طور دقيق مونيتور شود و در صورت خاموش شدن آن مسير سوخت بلافاصله قطع گردد تا مانع خطرات احتمالي شود. علاوه بر اين کيفيت شعله نيز ميتواند جهت افزايش کارايي سيستم توسط دستگاه هاي شعله بين پيشرفته مورد ارزيابي قرار گيرد.
خصوصيات شعله با سوخت گازوئيل با خصوصيات شعله با سوخت گاز متفاوت مي باشد. ولي در هر دو نوع سوخت يا هر سوخت ديگري سه ناحيه نور مرئي، نور مادون قرمز و نور فرابنفش توليد مي شود و سنجش هر کدام از آنها به طور مناسب مي تواند وجود شعله و کيفيت آن را نمايان کند. نور مادون قرمز بيشتر در مورد مشعل هاي گازوئيل سوز کاربرد دارد در حاليکه نور فرا بنفش در مشعل هاي گاز سوز مشهودتر است و به ويژه در مورد مشعل هاي چندگانه(Multi-Burners) کاربرد دارد.
اگر چه نور تشعشعي يک مشعل ممکن است به نظر ثابت برسد اما اين نور کاملاً ماهيت متغيير دارد و اصطلاحاً داراي flicker  مي باشد. اين flicker عمدتاً در محدوده 10-50 Hz وجود دارد و از اين خصوصيت در حذف نور ثابت محيطي در شعله بين ها استفاده مي شود.
با توجه به سنسور حساس به کار گرفته شده در شعله بين هاي مدل FS2X   تکسا اين شعله بين ها قادر به رويت شعله هاي بسيار ضعيف در طيف نوري گسترده اي را دارا مي باشند. تنظيم حساسيت اين شعله بين از بيرون و با تنظيم مستقيم سنسور امکان پذير بوده و مي تواند در صنايع مختلف کاربرد داشته باشد.
دستگاه شعله بين تکسا سري FS2X  بر اساس پيشرفته ترين سنسور هاي نيمه هادي طراحي گرديده و مي تواند وجود شعله را در بازه هاي UV، Visible و IR آشکار کند. مهمترين خصوصيت اين دستگاه قابليت انطباق آن با سيستم شعله بين BFI است به طوريکه خروجي اين دستگاه مي تواند مستقيما و بدون هيچ واسطه اي به دستگاه (monitor) BFI Flame Reader متصل شود.