مهندسی معکوس

مهندسی معکوس: این شرکت با استفاده از روش مهندسی معکوس موفق گردید بسیاری از قطعات صنایع را شناسائی، طراحی و در داخل یا خارج از کشور اقدام به ساخت نماید. با توجه به وجود تحریمهای تحمیلی بر علیه جمهوری اسلامی ایران و عدم تامین قطعات از سوی شرکتها جهت شرکت تولید برق گیلان این شرکت با همکاری کادر فنی مهندسی شرکت  ایتالیایی اقدام به طراحی قطعات در سایت نیروگاه با روش مهندسی معکوس  و ساخت قطعات مورد نیاز نیروگاه گیلان نمود که با قیمت بسیار کمتر و کیفیت برابر با شرکت زیمنس در کشور ایتالیا ساخته شد کلیه قطعات با گارانتی سازنده همراه بود و رضایت شرکت فوق نشانه کیفیت بالای کالای ارائه شده میباشد.

نوع خدمات: 
مهندسی معکوس