نمایندگی انحصاری

شرکت تکسا نيروی کرمان اين افتخار را دارد که به عنوان نماينده انحصاری شرکت های زير در ايران فعال می باشد:

شرکت GTS   ايتاليا سازنده قطعات مکانيک توربين های گاز و بخار

http://generalturbinesolutions.com/web

شرکت    FLOWSERVE آلمان سازنده انواع ولو ها و اکچئیتور

شرکت TORISHIMA ژاپن سازنده انواع پمپ های نيروگاهی

http://www.torishima.co.jp/en

شرکت BRAUN آلمان طراح و سازنده سیستم کنترل سرعت توربین های گاز و بخار                                                                     

http://www.braun-tacho.de

شرکت EUROCONTROLLI ايتاليا سازنده و طراح سيستم های کنترل

http://www.eurocontrolli.com/en

 

 

 

نوع خدمات: 
نمایندگی انحصاری