خرید 23 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک پمپ های cep سیستم کولینگ واحد های بخار

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 1397/05/13

شماره قرارداد:ق ت 27/97

محل اجرا: نیروگاه گیلان