خرید 55 قلم لوازم یدکی تعمیرات اساسی واحد های گازی مدل V94.2

مدت زمان اجرا: 7 ماه

تاریخ قراداد: 1397/05/01

شماره قرارداد: 2878/97/332

محل اجرا: نیروگاه گیلان