خرید 81 آیتم لوازم یدکی بویلر فید پمپ (ساخت شرکت تروشیما)

مدت زمان اجرا: 5 ماه

تاریخ قراداد: 97/05/13

شماره قرارداد: ق ت 30/97

محل اجرا: نیروگاه دماوند