تست بال ولو سوخت گاز و گازوئیل و خرید قطعات یدکی و جانبی ولو

مدت زمان اجرا: 3 ماه

تاریخ قراداد: 1397/12/04

شماره قرارداد: 187/ خ ب /97

محل اجرا: نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر