FS 204A/204D

FS 204A/204D

با توجه به اینکه بسیاری از صنایع موجود در کشور از شعله بین هایی استفاده می نمایند که خروجی آن به جریان استاندارد 4-20 mA  می باشد طراحی این مدل برای رفع نیاز این صنایع انجام گردیده است به طوریکه خروجی این مدل می تواند بدون هیچ تغییری به کارت PLC مناسب یا هر سیستم منطبق با استاندارد 4-20mA متصل شود.
سنسور حساس به کار گرفته شده در این مدل می تواند در محدوده گسترده ای از طیف نوری UV-VIS-IR به کار گرفته شود. تنظیم حساسیت این شعله بین جهت کاربردهای مختلف به سادگی میسر می باشد.
علاوه بر خروجی  4-20 mA این مدل می تواند نسبت به فعال نمودن یک رله داخلی 10A بر اساس شدت نور اقدام کند. تنظیم حساسیت رله به سادگی و با دقت 1mA امکان پذیر است.

دستگاه  204A به تغذیه 220V AC   متصل می شود.

دستگاه  204D به تغذیه 24V DC   متصل می شود.